Privacy Policy

Privacy beleid ’t Brillehuus

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we vaak persoonsgegevens van u nodig. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Hoe we dat doen, leest u in ons privacy beleid.

 1. Informatie over ’t Brillehuus
 2. Welke persoonsgegevens verzamelt ‘t Brillehuus?
 3. Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt?
 4. Hoe lang bewaart ‘t Brillehuus de gegevens?
 5. Hoe kunnen persoonsgegevens worden bijgewerkt of gewijzigd?
 6. Welke rechten heeft u?
 7. Welke keuzes heeft u?
 8. Hoe beschermt ‘t Brillehuus uw persoonsgegevens
 9. Privacy beleid bijwerken
 10. Contact

1. Informatie over ’t Brillehuus

In ons Privacy beleid verwijzen de termen ’t Brillehuus, wij, ons of onze naar beide vestigingen van ’t Brillehuus.

’t Brillehuus Tolkamer           

 • Rijnstraat 12           
 • 6916 BD Tolkamer                    
 • 0316-547571         
 • info@brillehuus.nl 

’t Brillehuus Didam

 • Wilhelminastraat 36
 • 6942 BM Didam
 • 0316-221820
 • info@brillehuusdidam.nl

In dit Privacy beleid verwijst de term u naar de persoon van wie ’t Brillehuus persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt ’t Brillehuus?

Bij een aankoop, klantregistratie, oogmeting, optometrisch onderzoek of promotionele actie verzamelen, gebruiken en verwerkt ’t Brillehuus persoonsgegevens die voor de desbetreffende activiteit noodzakelijk zijn.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn;

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Land
 • Geboortedatum
 • Aanmaakdatum van uw klantgegevens
 • Relevante gezondheidsgegevens zoals actuele en eerdere gezondheidstoestand van uw gezichtsvermogen, bril- en contactlensvoorschriften, actuele medicatiegegevens en eventueel correspondentie tussen u en uw oogarts.
 • Onderzoeksresultaten
 • Andere relevantie informatie die u ons tijdens uw bezoeken verstrekt

Uw uitdrukkelijk toestemming is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens. Wij verzamelen geen gezondheidsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming

3. Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt?

’t Brillehuus kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Uw oogzorg
 • Het leveren van onze producten en diensten aan u
 • U eraan herinneren een afspraak te maken voor een oogmeting indien u er al een langere periode geen hebt gehad.
 • Marketing van producten en diensten aan u
 • Uitnodigen voor activiteiten
 • Het houden van enquêtes om onze diensten, producten en service voortdurend te kunnen verbeteren
 • Het beantwoorden van vragen van u

4. Hoe lang bewaart ’t Brillehuus de gegevens?

Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, of zolang als wij wettelijk verplicht zijn.

Voor (medische) gegevens, zoals de resultaten van oogmetingen of optometrisch onderzoek, die zijn verwerkt op basis van de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

5. Hoe kunnen persoonsgegevens worden bijgewerkt of gewijzigd?

U kunt uw persoonlijke informatie in de winkel wijzigen. Het kan ook telefonisch of online via e-mail of het contactformulier op onze website.

6. Welke rechten en keuzes heeft u?

U heeft bepaalde rechten op grond van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de optie om:

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens – we kunnen kosten in rekening brengen indien dit wettelijk is toegestaan
 • uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • uw persoonsgegevens te wissen en verdere verwerking te voorkomen in specifieke omstandigheden en wanneer er geen andere wettige reden is om door te gaan met het bewaren en verwerken van die gegevens. Daaronder vallen bijvoorbeeld:
 • gevallen waarin de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld/verwerkt
 • gevallen waarin u uw toestemming intrekt, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.
 • gevallen waarin u er bezwaar tegen maakt dat we uw persoonsgegevens verwerken
 • gevallen waarin we de verwerking van persoonsgegevens blokkeren of verbieden. Hoewel we het recht hebben om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze niet verder verwerken als u verzoekt om ze te blokkeren

7. Welke keuzes heeft u?

’t Brillehuus kan uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen in verband met onze producten en diensten. Bijvoorbeeld om u eraan te herinneren een afspraak te maken voor een oogmeting omdat de laatste meting al een lange periode geleden is gedaan.

U kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment wijzigen in de winkel, telefonisch, via e-mail of via het contactformulier op de website.

U kunt ervoor kiezen om geen marketing-e-mails meer van ons te ontvangen door de afmeldlink en instructies te volgen op de respectieve marketing-e-mails die wij naar u zenden.

8. Hoe beschermt ’t Brillehuus uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden conform de regels van de AVG beschermd.

9. Privacy beleid bijwerken

’t Brillehuus behoudt zich het recht om dit privacy beleid bij te werken. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, zullen deze worden voorzien van een wijzigingsdatum.

10. Contact

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft over ons privacy beleid. Dit kan via de bij punt 1 versterkte gegevens of via het contactformulier op onze website.